Spring 株式会社
 
ホーム 組織概要 設計・技能工 お問合せ
ホーム 組織概要 設計・技能工 お問合せ
設計・技能工
設計・技能工
 
設計・技能工 自動車部品設計
    CATIA V5またはPro/Eを使える方
場所:大阪府

Công việc thiết kế phát triển ô tô
Những người có thể sử dụng CATIA V5 hoặc Pro / E
Địa điểm: tỉnh Osaka
設計・技能工 家電設計
    CATIA V5またはNXを使える方
大阪府門真市
滋賀県草津市

Kinh doanh thiết kế đồ gia dụng
Những người có thể sử dụng CATIA V5 hoặc NX
Địa điểm: Thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga
設計・技能工 NC旋盤・マシニングセンター・塗装・溶接 技能工募集中
    関西

NC máy tiện / trung tâm gia công / sơn / hàn
設計・技能工 その他の案件
    機械分野の知識がある方(業界不問)
測定機器を使用した評価経験
  (ノギス、マイクロ、3次元測定器)のある方
理工系の高校・専門学校・高等専門学校・大学卒の方 など

Khác
Những người có kiến thức trong lĩnh vực cơ khí (liên quan đến ngành)
Kinh nghiệm đánh giá sử dụng thiết bị đo
(Nếu bạn có dụng cụ đo caliper, micro, 3D)
Khoa học và kỹ thuật trường trung học, trường kỹ thuật, cao đẳng kỹ thuật, sinh viên tốt nghiệp đại học, vv
設計・技能工
   
設計・技能工
   
設計・技能工
設計・技能工
 
設計・技能工 自動車部品設計 設計・技能工 家電設計
 
CATIA V5またはPro/Eを使える方
場所:大阪府

Công việc thiết kế phát triển ô tô
Những người có thể sử dụng CATIA V5 hoặc Pro / E
Địa điểm: tỉnh Osaka
CATIA V5またはNXを使える方
大阪府門真市
滋賀県草津市

Kinh doanh thiết kế đồ gia dụng
Những người có thể sử dụng CATIA V5 hoặc NX
Địa điểm: Thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga
設計・技能工 NC旋盤・マシニングセンター・塗装・溶接 技能工募集中 設計・技能工 その他の案件
 
関西

NC máy tiện / trung tâm gia công / sơn / hàn
機械分野の知識がある方(業界不問)
測定機器を使用した評価経験
  (ノギス、マイクロ、3次元測定器)のある方
理工系の高校・専門学校・高等専門学校・大学卒の方 など

Khác
Những người có kiến thức trong lĩnh vực cơ khí (liên quan đến ngành)
Kinh nghiệm đánh giá sử dụng thiết bị đo
(Nếu bạn có dụng cụ đo caliper, micro, 3D)
Khoa học và kỹ thuật trường trung học, trường kỹ thuật, cao đẳng kỹ thuật, sinh viên tốt nghiệp đại học, vv
設計・技能工 設計・技能工
 
Copyright (C) 2014 Spring Corporation